Thiết bị Firewall Fortigate

Lựa chọn
 • KM
   
  Fortigate-60D Wifi (FWF-60D)
  Liên hệ
  Fortigate-60D Wifi (FWF-60D)
  Fortigate-60D Wifi (FWF-60D)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Mô tả tóm tắt:
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port), Wireless (802.11a/b/g/n). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 (Chưa có dịch vụ license đi kèm)
 • KM
   
  Fortigate-60D (FG-60D-BDL)
  Liên hệ
  Fortigate-60D (FG-60D-BDL)
  Fortigate-60D (FG-60D-BDL)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Mô tả tóm tắt:
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: + Hardware: 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
 • KM
   
  Fortigate-60D (FG-60D)
  Liên hệ
  Fortigate-60D (FG-60D)
  Fortigate-60D (FG-60D)
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành:0
  Kho hàng:
  Mô tả tóm tắt:
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 (Chưa có Dịch vụ license đi kèm)
Sản phẩm đã xem
 • banner 1
 • banner 2
 • dahua
 • banner 5
 • banner 6