Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán:

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN

CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG ANH

(SỬ DỤNG TỪ 01.06.2017)

 

I/ TÀI KHOẢN CÔNG TY:

1/ BIDV :     Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG ANH    .

           Số tài khoản : 39010000252284.

                     Tại : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

2/  MSB - NGÂN HÀNG HÀNG HẢI:

                   Tên tài khoản : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG ANH      .

           Số tài khoản : 24001010023896.

                     Tại : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

 

 

II/ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN:

1/ BIDV :        : Tên tài khoản : Ngô Văn Nghị

                        : Số TK: 39010000022584

                        : Tại : Ngân hang TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

 

2/ Vietinbank   : Tên tài khoản : Ngô Văn Nghị

                        : Số TK: 106000417174

                        : Tại : Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

 

3/ Agribank: Ngân hàng nông nghiệp:

                : Tên tài khoản : Ngô Văn Nghị

                : Số TK: 8510205009717

: Tại : Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Thái Nguyên – Chi nhánh sông cầu.

 

4/ MSB : Ngân hàng Hàng hải

: Tên tài khoản : Ngô Văn Nghị

                        : Số TK: 24001.01.055.6666

                        : Tại : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

 

5/ Vietcombank: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.

 

: Tên tài khoản : Ngô Văn Nghị

                        : Số TK: 0821000146249

                        : Tại : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên.

 

Sản phẩm đã xem
  • banner 1
  • banner 2
  • dahua
  • banner 5
  • banner 6